Creative Research Project

Variable in Appearance
Sometimes Vaporous, Sometimes as a Plastic Paste

By Dessislava Dimova
Baba Vanga (1911-1996) was a blind Bulgarian clairvoyant, tolerated and supported by the USSR, a socialist state. In the 1960s and 1970s she was the object of scientific studies, most notably by the Bulgarian Institute of Suggestology and Professor Georgi Lozanov. In 1976, a documentary about Vanga was produced, written by eminent psychiatrist Nikola Shipkovenski and directed by Nevena Tosheva. It was initially banned by the authorities and subjected to a discussion with specialists as to whether the phenomenon of Vanga was dangerous for a socialist society. The film was later released, including the discussion, in the final version.
            The following is a transcript of a clairvoyant séance with Vanga that was shown in the film. It is followed by parts of the discussion of the phenomenon for which distinguished psychiatrists, philosophers, and artists were invited.

“Phenomenon” (“Феномен”). 1976. Nevena Tosheva, director. Nikola Shipkovenski, screenplay. Yordan Stoyanov, cinematography. documentary. Bulgaria. 108 minutes. Bulgarian National Television.


“Феномен”, документален филм, 1976, 108 мин., България Невена Тошева, режисьор; проф. Никола Шипковенски, сценарист; Йордан Стоянов, камера Българска телевизияСЕАНС

Ванга: Ами Митю кой е? Той е умрял.
Умре, ето го, ей го, дойде.
Крави, имаш ли?
Мъж: Нямам, умря кравата.

Ванга: Ами айде, дойде овде.
М: Вълк я изяде.

В: Сива кравичка.
М: Сива, сива.

В: Женско име носеше.
Жена и Мъж: Женска.

В: Тя кравичката дойде до тебе и вика:
“И аз съм тука. Подгониха ме, надалече Вардару ме изяде.”
М: Ей така беше.

В: Е  ги там в чеирите. На совниците ли е това?
М: Не, Горе в махалата.

В: Там де, при дървото.
Ето го мостчето.
Два вълка ли беха?
Ж-М: Не знаем

В: Кожата намерихте ли?
М: Намерихме я.
Жена: Кожа май не намерихме?

В: Кравата умря, от вълк.
Ж-M: От вълк.
Ж: Имаше теле.

В: На три месеца изедена. Имаше ли мъжко теле?
М: Имаше

В: И за него пита.
Еййейй, с животното говоря!
Ето кравичката. И вика: “И аз сум тука!” Браво мари кравичко.
Що е повлекла тука. Това трето теле ли е?
Ж-M: Трето.

В: Е оо, ка ми подигна три рога.
Оп рогчето, едно, още едно, още едно.
“Кажи му да си купят пак крава.”
Ти за пръв път ли идеш, бе?
М: За пръв път.

В: АААА. Какво прави Перо?
Знам ли го кой е тоя?
Какво прави...Петър? Какво прави...болния човек?
Какво прави Евтим?
М: Евтиим. Евтим. Другар му е.
Ж: Другар му е.

В: На кой?
М: На тати

В: Дека е?
Ж-M: Тука в Милянци

В: С кравата говоря!
М: А, с кравата.

В: Вика, и аз сум крава. Майка съм на три деца.
Имах мъжко дете, но сабахле  ме изеде, ме подгони много тежко вълко. Във урманот, чеирите, високо.
Цъкленскийот път. Ее боже. Как говори.
Какво прави Бранко? Кой е Бранко?
Или Борис. С Б-то е.
Ти си женен. Имате деца.
Имаш татко. Он получи накъп. Дамла (удар).
Ходихте на доктора?
М: Да

В: Кръвното високо.
М: Да

В: Не може да говори
М: Да.

В: Ръката не може да вдигне.
Ж: Не може.

В: Не е десната.
Ж: Левата.

В: И ногата.
Ж: И ногата. И очите.

В: Гледам яз. И на какво одихте, на ходжа ли одихте,
там гледам има баено?
М: Има. На ходжа
В: Дека бе?
М: В Нова махала.
Ж: Верошийци

В: Това в Струмица?
М-Ж: Да

В: ХА-ХАА!  Дамла бе, какво ... Колко е, не е 70?
М: Шейсет и пет...
Ж: И

В: И шест?
М: И седем.

В: Стоян кой е?
М: Стоян, умрен е.
В: Яй го, и он дойде. А София коя е?
М: София?

В: Со-ф- ия...
М: Умрена е
В: Умрена е.

В: И татко ти. Нека у баба Мара да иде.
М: Баба Мария. Майка му е тая.

В: Е и он дойде. Кравата вика, кажи му мари вика,
Глей го добитъка, за пръв виждам аз да говори крава.
Аз вика ми се живееше. Изеде ме вика дивичкия.
Два вълка беха. Ама вика ... и детенцето ми умря вика. ЕЕЕ.
А другото теле дека е, вика, не го виждам. Ка бре? ...
Даначето (малко теленце) дека е?
М: Заклано е.
Ж: Даначо умре. Благой ще го вземе, аз ти обясних.

В: Даначо се утепа на въжето!
Ж: На Благой е.

В: ХА ха. Абе я бе я!
Кравата вика, ето ме и мене! Ох легна, горката.
Това рогче скършено ли е едното, гледай какви малки рогчета
М: Малки й са.
Ж: Ами малки й са.

В: Боже, кравата говори! Да си купиш теле.
Татко ти да се причести. Причестен ли е?

В: Майка ти къде я пратихте?
М: Мама, дома е.

В: Да, майка ти е добра жена, да я уважавате. Колко брата сте вий, трима ли?
М: Не, аз съм само.

В: Самичка . Сестра?
М: Не умрели са другите. Трима сме били.

В: Трима, айде, айде, ей ги и он дойде.. А Костадин кой е?
М: Некъв братчед е.

В: Коста
М: Коста.

В: Ето тука излява един Ристо, още и Ицо има.
М: Той е братчед мой.
В: Благой има.
М: Той е зетят му.

В: Еми айде всичките се наредиха.
Що носите бе, кравата гледа, какво носите вие там за тука? 
Що купихте?
М: Не сме купили нищо сега.

В: Господи да ... Ето, тая кола ваша ли е?
Ж-M: Наша е.

В: Киро кой е бе?
Колю? Никола е той, Никола, ето Колю.
Ж: Колю е татко ми.

В: Дека е?
Ж: Ми там в селото...

В: Жив?
Ж: Жив е.

В: Не тоя е мъртъв Колю, ето го.
М: А, мъртъв Колю.

В: А твоето име как е?
М: Богомил

В: А Васил кой е?
М: Васил няма
В: Васе, има, има. Е тука .
А на теб ти викат, Милчо ли ти викат?
М: Богомил. Богомил ми казват мене.

ДИСКУСИЯ

С участието на:
Проф. д-р Никола Шипковенски
Проф. д-р Иван Попвасилев
Проф. д-р Сашо Божинов
Проф. д-р Иван Темков
Ст. Н.с. д-р. Васил Милев
Ст.н.с. д-р Георги Лозанов
К.ф.н Лилян Ганчев
Иван Карамфилов
Тодор Цонев

Проф. Шипковенски: Аз бих искал Вие да кажете какво впечатление Ви прави на Вас този филм. …, не аз да обяснявам какво мисля за нея, а Вие да кажете как виждате този филм, какво виждате Вие в него… Да не излезе, че аз един вид налагам или прокарвам своите собствени възгледи.

А. Според моето твърдо убеждение феноменът Ванга не е психиатрически, макар че тука можем да кажем, че тя използва някои свои качества, които не всеки притежава, като тая бърза мисъл, добра памет, съобразителност и даже да предположим, че има и еретизъм някакъв. … Феноменът Ванга е създаден не от личните качества на Ванга, а от суеверието на хората. Следователно този проблем не е нито психиатричен, нито даже психологичен, а социално-психологически проблем. И мен ми се струва че тук във филма трябва повече да се покажат хората – тези които вярват. Защото без една вяра… никаква Ванга не може нищо да предскаже.

B.  ... как в една културна държава, при една Марксистко-Ленинска идеология може да се създаде една такава национална психоза, та даже да се налага понякога да се води дискусия с твърде интелигентни и просветени хора дали има или няма нещо реално.

C. Даже интелектуално като гледачка седи на много ниско равнище... поради образованието й.  Вие трябва да знаете, че има гледачки с изключителен интелект… Ние трябва да се замислим дотолкова доколкото има свързана мисъл вече при това, което ние виждаме... Ами разговорите с кравите, животните и така нататък – това е тревожен факт.

D. Главната задача тук е атеистическата… да се разкрие техниката на разпитването и да се покаже, че Ванга не е никакъв пара-психологически феномен.

B. Пропагандата на Ванга е вредна, обаче действията на Ванга аз не мога да разбера… Кое ги подклажда, каква необходимост?

Проф. Шипковенски: Твърде човешко е човек да желае да играе роля…, да има обществена стойност. И това е според мен основният двигател. Тя е загубила своето зрение, тя е лишена от това, което имат другите хора…

D. Тя е една дълбоко религиозна жена….

E. Тя фактически спекулира с този страх у хората… от смъртта и тази възможност, че все пак, някак-си, може да се срещне този умрял човек

B. Явно не проличава религиозната пропаганда, а мистическа концепция.

D. Филмът трябва да излезе като един атеистичен филм, да се запознаят малко нашите зрители с историята на спиритизма. Те са абсолютно неграмотни…

B. Защо атеистичен, бе, той е мистика.

D. Филмът трябва да бъде атеистично осветлен със текст.

F. Важно е да се разбере как тя примамва хората, как ги увлича, как хората й вярват и така нататък, и доколко тя самата си вярва на това, което говори. …Аз бих предложил да се направи един екип от психиатър, психолог и други евентуално, и очен специалист също, и да се даде едно заключение за нейното душевно състояние. … Тука според мен има две възможности: или че тя хитрува и използва доверието на хората и т.н., за да говори, че има някаква висша сила, която я командва…; а другата е тя наистина да има тези халюцинаторни изживявания – слухови и зрителни, за които тя говори, че има – нещо, което стои зад нея и й подсказва… Но и в единия, и другия случай тя според мене не може нито да прозре в бъдещето, нито в миналото, а по един психологичен начин (все пак тя е със запазена психика, с добри възможности) съумява да изведе от това, което искат хората, от тях и с налучкване да им го съобщи обратно... И много от хората си отиват, в това число и интелигентни… с едно голямо убеждение, че тя наистина им е познала, наистина е могла да им помогне. И затова на мен ми се струва, че едни коментар е необходим към филма – едно заключение, авторитетно, на специалисти, какво те смятат по този въпрос.

Лешев: Според мен съвършено преждевременно този материал се представя на такъв един форум, пред такава аудитория. Този материал трябваше да бъде преди всичко статистически обработен, да беше изтълкуван психологически, социал-психологически, политически, идеологически и така нататък и тогава ние бихме могли да си кажем мнението  по този въпрос… Ако това е научно-изследователски филм, към този филм ние ще имаме едно отношение. Ако това е обаче един пропагандистки филм, колеги,… ние,… представилите на българската наука, сме задължени …/орязано/

B. Като Марксист смятате ли явлението Ванга обществено полезно? Това Ви питам. Това е генералният (въпрос)… Тя полезна ли е за нацията, разрешава някакви проблеми на народа? Или обратното: създава една тенденция да се вярва на нещо, което е по-малко ефективно от … официалната наука…

Лешев: А ние с какво се занимаваме тука? С разсейване на суеверия ли? Аз не мога да разбера защо всички професори трябва да дойдат и да се занимават с разсейването на суеверията… … Ванга е комплексен въпрос. Ванга за науката може да представлява голям интерес, ако ние с една обективно изследване с психологическо издържани методи можем да открием, че това е едни изключителен феномен, Ванга ще стане също така феномен, полезен, както един Волф Месинг, както един…

B. Вижте сега, другарю Лешев, нека да ви посоча вредите, които Ванга нанася, понеже вие сте психолог и не допирате до тези проблеми… Ние сме лекари психиатри и затова сме ние тука, защото всичките хора които отиват при Ванга, след това идват при нас. Това което тя прави, което тя предлага и съветва (Лешев: Лъжи!) – това е страхотна вреда (Лешев: Лъжи!) на хиляди хора!

Лешев: Следователно тя е голям проблем.

G. … Тоя филм трябва да излезе да го видят хората. Защото който види това, тогава нека другаря (Лешев) за излезе той да обяснява на хората. Без коментари – това дето ние го приказваме не бива да излиза. То си е за нас тука. .. Другаря (Лешев) не можем да го убедим така, както бихме убедили вярващия, който ходи на черква…

Лешев: … Тези хора, които ги видяхте при Ванга, когато видят филма какви изводи ще си направят?... Някои казаха, че феноменът Ванга – това е преди всичко… проблемът на научния атеизъм. Аз мисля, че тъкмо в това отношение има най-малък проблем Ванга. От гледище на научния атеизъм Ванга не представлява интерес. Всички тези прийоми, които знахари и оракули, и прочие са ползвали, ги ползва и тя в една или друга степен, съзнателно или несъзнателно. Но Ванга представлява феномен. И самият факт, че ние сме се събрали именно за Ванга… и не за някоя друга врачка, вече е доказателство, че тя представлява някакъв феномен. Друг е въпросът каква е неговата същност. И че този феномен е както социално-психологически, той е и психологически. Разбира се той е и психиатричен проблем, но не на първо място, и затова аз много съм изненадан, че тука виждам главно психиатри първо място, и затова аз много съм изненадан, че тука виждам главно психиатри. Феноменът Ванга съществува и в един пара-психологически аспект. Колкото искате може да подмятате, колкото искате може да не вярвате, но науката днес е стигнала дотук. Към тези явления ние със щраусовки прийоми няма да подхождаме. … Беше време, когато се смяташе, че пара-психологическите явления не трябва да се изследват…

Тодор Цонев: Ако се третира този материал социологично-политически, … по тези стари калъпи и шаблони (понеже тя е много голямо парченце,… хапка, и неслучайно вие толкова професори се чудите как да я изпапате)…., това може да задоволи, да речем, авторите, които са дали този нюанс на тези груби факти. Ако обаче, за да стане то убедително, е необходимо да се направи от специалистите психолози един истински анализ – обективен и по възможност научен (ако това изобщо е възможно)… Тя ми гледа на мене…без да я карам и без никакъв повод – съвършено непознат за нея… И в този дух нямаше нищо, което тя да не позна – имена на роднини, на съпругата ми, на детето ми, моите занимания, стаята ми,… включително и какви пепелници има вътре… Все едно, че седи в стаята и я вижда.

Проф. Шипковенски: Вашият извод?

Тодор Цонев: Моят извод е, че както една творческа личност, примерно един художник… или поет, но особено човек, който се занимава с психологическо изобразяване на човешки личности и композиционни ситуации, има едно изпреварване на мисълта, една скорост на мисълта, която логиката не може все още да я обясни. Това го наричаме гениалност, но какво е точно то, никой не го знае. .. Докато авторът творец може да овеществи своето виждане с щрих, с образ или със звук, тя не може. И в нея този феномен.. е въплътен в ето това банално казване, или „кажуване“. .. Но е  добре (да се интервюира) някой от зрителите, дори такъв като мене и пред камерата, евентуално, ще обяснят как те са изненадани, смаяни… Защото Вие правите каквото ви е угодно, субективно тълкувате.

Проф. Шипковенски: Докато в пара-психологията се правят опити телепатията, и ясновидството, и футуроскопията да бъдат свързани с някакви материални явления, с някакви придавания на мисли на разстояние, чрез съответни вълни, които не са все още открити и които ще бъдат открити един ден, тук имаме направо живеене в досег с отвъдния свят, със светиите, с душите на умрелите, които именно съобщават това и за миналото, и за сегашното, и за бъдещето. Тя  е безспорно религиозен човек, тя тези неща сигурно ги вярва. … По какъв начин тя започва да ги вижда – това е един въпрос, който не бих могъл да реша съвсем окончателно. Известни ясновидски възможности тя сигурно има, това не може да остава в спор. Но безспорно тези ясновидски виждания биват нагласявани в зависимост от това, което тя научава от самите хора. … И аз смятам, че тука има нужда от едно социологическо изследване действително. Нашите
социолози трябва да отидат там и да изследват тези хора, които отиват при нея, да се види… те очакват да научат нещо… Хората отиват там да научат нещо за своите умрели, че те продължават да съществуват в онзи свят. Те отиват там да научат нещо за болестта, за която лекарите не са дали лекарство. Така че тя изпълнява една такава социална функция. Въпросът е сега дали тази социална функция е полезна или вредна? Доколко тази функция задоволява емоционалните потребности за съжаление на голяма част от нашето население, включително и на хора с комунистически светоглед (нека да не спорим върху това). Доколко... този именно социален феномен… ползва или вреди на нашето общество (и оттам да се направят съответните изводи). Ако този филм бъде показан така, аз съм убеден, че не голяма част от зрителите, даже да им сложим ние обяснението, абсолютно ще си повярват, че тя им е познала.​
  
The Séance

Vanga: …who is Mityo? He is dead.
He’s died, there…
Here he is, here… he’s come…
Cows, you have?  
Man: No, the cow died.

V: …well now, it’s come here.
M: A wolf got her.

V: A grey cow…
M: Grey, grey, yes.

V: It had a woman’s name.
Woman and Man: A she-cow.

V: The cow, she came here
next to you and she says
“I am here too. They chased me; far away by the Vardar (river) he ate me.”
M: That’s how it was…

V: There, there they are in the fields. Is this by the sovniks?
M: No, it’s up there in the hamlet.

V: Yes, right so, next to the tree.
There, there is the footbridge.
Were there two wolves? 
W/M: We don’t know.

V: You found the hide?
M: We did.
W: Hide we did not find, I think?

V: Cow is dead, ‘cause of a wolf.
W/M: A wolf.
W: She had a calf.

V: At three months eaten. Had she a male calf?
M: She did.

V: She is asking about it too.
Hey-hey, I am talking to the animal!
Here is the cow.
And she is saying: “Here I am!”
Well, good, a good cow. What is she dragging along here? Is this a third calf?
M-W: A third one. 

V: Hey h-a-a, look how it pushed me with three horns.
Here is the horn, one; and another one, and another one…
“Tell him they should get a cow again.”
Are you here for the first time, you?
M: First time.

V: Ah-a-a-a… What’s Pero doing?
How should I know who that is?
What’s doing… Petur? What’s doing… that sick man?
How is Evtim?
M: Evtim. Evtim. It’s his friend.
W: A friend of his.

V: Of whom?
M: Dad’s friend.

V: Where’s he?
M-W: Here in Miliantzi.

V: I am talking with the cow!
M: Ah, with the cow.

V: She’s saying – I am a cow too; I have three children.
I had a male child but I was eaten in the morning; the wolf chased me very hard. In the fields, high up in the hills.
The Tzuklen road. Oh god. She is taking…
What’s Branko doing? Who is Branko?
Or is it Boris. Name starts with a “B.”
You are married. You have children.
You have a father. He had a stroke. A damla (stroke).
Did you go see the doctor?
M: Yes, we did.

V: High blood pressure.
M: Yes.

V: He can’t speak.
M: Yes.

V: He can’t lift his hand.
W: No, he can’t.

V: It’s not the right hand.
W: It’s the left.

V: And his leg too.
W: The leg and the eyes.

V: I see, I see. And where did you go; you went to see the hodja?
I see there was a spell done?
M: There was. The hodja too.

V: Where?
M: In the New hamlet.
W: Veroshiitzi.

V: Is this in Strumitza?
M-W: Yes.

V: Ha-h-a-a-a! A stroke, so what…
How old is he, he is not 70?
M: Sixty five…
W: Plus.

V: Six?
M: Seven.

V: Who is Stoyan?
M: Stoyan is dead.
V: There he is, he’s come too.
And who is Sophia?
M: Sophia?

V: So-ph-ia…
M: She is dead too.
W: Dead.

V: Your dad. He should go to Baba Mara.
M: Baba Maria, that’s his mother.

 V: Well, she’s come here too. The cow says – tell him, tell him.
Look at those animals, first time I see cow talking.
She says she wanted to live. But that wild one ate her, she says…
There were two wolves. But she says… and my child is dead, she says. E-e-e-e…
Where is the other calf, she asks, I can’t see him.
Where is he, hum? …the danak (young calf) is where?
M: Slaughtered. 
W: The danak is dead. Blagoi will have him, I told you. 

V: The danak died on the rope!
W: It’s Blagoi’s.

V: Ha, ha-a-a… There, there she is!
The cow says – here I am too! Oh, she lay down, poor thing.
This horn – is it broken, one of them; look how small these horns are.
M: She had small ones, yes.
W: Well, they are small.

V: Oh god, the cow’s talking! You should buy a calf.
Your father should go to the church. Did he get the Holy Communion? 

V: Your mother, where have you sent her?
M: Mother’s at home.

V: Yes, your mother is a good woman; you should respect her.
How many brothers are you, three?
M: No, I am the only one.

V: Only one. A sister?
M: No, the others died. We were three of us. 

V: Three… yes, yes, there they are, they’ve come too…
Who is Kostadin?
M: Some kind of nephew he is.

V: Kosta.
M: Kosta.

V: There, here comes out a Risto; there is also Itzo.
M: He is my nephew.

V: There is Blagoi.
M: That’s his son-in-law.

V: Well done, there they are; all of them lined up.
What are you carrying; the cow is looking on; what have you brought for here?
What have you bought?
M: We haven’t bought anything now. 

V: God, yes… There, is this car yours?
M-W: It’s ours.

V: Who is Kiro?
Kolio? He is Nikola, Nikola, there – Kolio.
W: Kolio is my father.

V: Where is he? 
W: Well, there in the village…

V: Alive?
W: He is alive.

V: No, this is a dead Kolio, there he is.
M: Ah, the dead Kolio.

V: What’s your name?
M: Bogomil.

V: Who is Vassil then?
M: No Vassil.

V: Vasse, there is, there is; right here.
Do they call you Milcho?
M: Bogomil, they call me Bogomil.The Discussion Among Experts About the Documentary Film

Participants in the discussion:

Prof. Dr. Nikola Shipkovenski
An eminent psychiatrist, founder of Bulgarian psychopathology and modern forensics medicine. Screen writer of the documentary about Vanga and one of the scientist who have studied her abilities.

Prof. Dr. Ivan Popvassilev
Dean of the Faculty of Forensic Medicine, Sofia Medical University

Prof. Dr. Ivan Temkov
Psychiatrist and neurologist, Dean of the Faculty of Psychiatry, Sofia Medical University

Senior Research Fellow Dr. Georgi Lozanov
Psychiatrist, neurologist and educator, founder of Suggestology learning/teaching theory and head of the Institute of Suggestology. Conducted research on parapsychology and Vanga.

Senior Research Fellow Dr. Vassil Milev, Psychopathologist
Lilian Ganchev, PhD, Psychologist, philosopher, lecturer at the Sofia University
Ivan Karamfilov, not identified
Todor Tzonev, Artist, most famous for his political caricatures
… Leshev, Psychologist, not invited initially. His name does not appear in the film credits.

Many of the listed participants in the discussion could not be identified as names are rarely mentioned in the conversation and they were not listed in the film credits. Despite the fact that most of them were widely published and well-known figures, visual documents of the actual persons are difficult to obtain. Unknown speakers are identified with an alphabetic number. Investigations into their identities will be a continued part of this research.
***

Professor Shipkovenski: I would like you to tell us what impressions you have from this film. …I do not wish that you explain what your thoughts about her are, but rather that you say how you see this film, what do you see in it, what are your impressions… It should not be that I am imposing and pushing my own views.

A: It is my firm conviction that the phenomenon of Vanga is not a psychiatric one although we could say here that she has some abilities that not everyone possesses – for instance, quick thinking, good memory, resourcefulness… The Vanga phenomenon is not borne of her personal abilities but of peoples’ superstitions. This phenomenon, it follows, is neither a psychiatric nor even a psychological, but rather a social-psychological problem. I think that in this film we should see more of the people – those who have faith in her. Because without some kind of faith no Vanga would ever be able to prophecy anything.

B. …How is it possible, that in a civilized state with a Marxist-Leninist ideology, there could be such a national psychosis that one is at times pressed to argue, with very intelligent and enlightened people, if there is something real there.

C. Intellectually for a seer she is on a very low level… because of her education. You should know that there are seers of exceptional intellect… We should be thinking about how much, in all of this that we are observing, is connected though … With all those talks with cows, animals and so on – these are disturbing facts.

D.  The main task here is an atheistic one… We should unmask (her) technique of asking questions and show that Vanga is not a para-psychological phenomenon.    

B. The Vanga propaganda is damaging; however, I cannot understand her actions … What is feeding them, what kind of a necessity? 

Prof. Shipkovenski: It is rather human to want to play a role… to have a social status. That is in my view the main motivation. She has lost her sight; she is deprived of what other people have…

D. She is a deeply religious woman…

E. She is actually speculating with the fears that people have… the fear of death and also the possibility that somehow after all, one might meet the deceased ones. 

B. Obviously, there is no religious propaganda but a mystical concept.

D. The film should be presented as an atheistic film so that our audience could get a bit more familiar with the history of spiritism. They are totally illiterate…

B. Why atheistic, excuse me; this is mysticism.

D. The film should be supplemented with atheistic commentary in text.

F. It is important to understand how she attracts people, how she is engaging them. How do people trust her and how much does she herself believe in what she is saying. …I would suggest composing a team … a psychiatrist, a psychologist, and maybe others, an eye doctor too. We need to come to a conclusion about the state of her mental health. …There are, I think, two possibilities: it’s either she is cheating and abusing peoples’ trust, in order to claim that there is some kind of superior power giving her orders…; or she really does have these hallucinatory experiences – acoustic and visual, that she is saying she has – that there is something behind her prompting her along. Either way, in my view, she is unable to see either the future or the past. Rather, in a psychological way (after all she has kept her mind, and with good abilities), she is able to derive something from what people expect from her from the very people to whom she is talking, and then to bounce it back onto them while guessing all the time… Many of those people, among them intelligent people too, are leaving… with the great conviction that she has indeed prophesied, that she has indeed been able to help them. That is why I think that a commentary is needed in the film – a kind of a conclusion, competent and specialized, about the expert view on the matter.      

Leshev: I think that this material is presented at this forum and in front of this audience absolutely prematurely. This material should have been evaluated statistically before anything else. It should have been interpreted through psychology, social psychology, politics, and ideology and so on. Only then we could voice an opinion on the matter… If this was a scientific research kind of a film then we would have one kind of opinion. However, if this is a propaganda film, we, as representatives of the Bulgarian scientific community, are obliged to… (edited out)

B.  You, as a Marxist, do you consider Vanga to be a socially useful phenomenon? This is my question. That is the main (question)… Is she for the good of the nation; is she solving peoples’ problems? Or the opposite – is she creating a tendency to have faith in something that is less efficient than… the official science…

Leshev: What do you think we are dealing with here? Dispelling superstitions? I do not understand why all these professors should come together here to engage with dispelling superstitions… … Vanga is a complex issue. Vanga might be of great interest to science; if we could conduct an objective investigation with psychologically sound methodology, if we could establish that this is an outstanding phenomenon, then Vanga will become just as beneficial a phenomenon as, let’s say Wolf Messing is, or…

B. Look here Comrade Leshev, let me tell you about the harm that Vanga is causing because you are a psychologist so you have no access to such issues… We are doctors of psychiatry and we are here now because all those people going to Vanga are coming to us afterwards. What she is doing and what she is offering and advising (Leshev: Lies!) is of immense harm (Leshev: Lies!) to thousands of people!

Leshev: …and therefore, she is a great problem…

G. … This film should be released, people should see it. Because then it will be up to this comrade here (Leshev) to come out and explain to those who will have seen the film. Without the comments – what we are saying here should not be released. It is for us only… We will not be able to convince the comrade here (Leshev), like we would be able to convince the believer going to church...  

Leshev: … Those people you saw going to Vanga, when they see the film, what kind of conclusions might they draw?... Somebody said that the Vanga phenomenon is above all… a problem of scientific atheism. I think that this is the least of the problems concerning Vanga. Vanga is not at all an interesting object for scientific atheism. All of her tricks, everything that has been used by all kinds of witch doctors and oracles, she is using too to a degree, either consciously or unconsciously. However, Vanga is indeed a phenomenon. The very fact we are gathered here together precisely because of Vanga… and not because of some other fortune-teller, is already a proof that she is some kind of a phenomenon. What kind of a phenomenon – this is a different matter. And this is as much a psychological as it is a social-psychological phenomenon. Of course, that is also a psychiatric problem, but that is not the number one issue. That is why I am very surprised to see here mainly psychiatrists. The Vanga phenomenon exists also in a para-psychological aspect. No matter how much you insinuate or disbelieve, science has come to that point now. We will not approach such phenomena like an ostrich hiding its head in the sand…There was a time when the common wisdom was that para-psychological occurrences should not be studied... 

Todor Tzonev: If this material is treated in a sociological and political way, …after these old matrix and clichés (because she is a rather big piece… a “big bite” so it is not by chance how you professors are wondering how to swallow her…), then it might satisfy, let’s say, the authors who gave such a spin to the raw facts. In order to be convincing, however, it is necessary for the expert psychologists to undertake true analysis – objective and as much as possible – scientific (if that is at all possible)… I went to see her, you know… She was reading for me… without me asking her and without a reason – I was a total stranger to her… There was nothing she did not guess – the names of relatives, of my wife, of my kid, my job, and my room, … including the kind of ashtrays there are in the room. It was as if she was sitting in the room looking.

Prof. Shipkovenski: Your conclusion?

Todor Tzonev: I came to the conclusion that this is like with creative individuals, an artist for instance… or a poet, somebody who is engaged with psychological presentation of human beings and composing situations – there is a kind of forward thinking, a kind of speed of thought, which logic is yet unable to explain. This is what I call genius but what exactly that is, nobody knows…The author, the creative individual is able to materialize his vision with a stroke, an image or a sound – but she cannot do that. With her this phenomenon takes the form of this kind of mundane sayings, of “telling it” to you…But it would be good (to interview) some of the people, even somebody like myself, so that maybe in front of the camera they would explain how surprised they are, how stunned… Because you people do as you wish, you are into subjective interpretations.    

Prof. Shipkovenski: Para-psychology is experimenting with connecting telepathy, clairvoyance, and futuroscopy to some material occurrences, to some kind of transfer of thought from a distance through specific waves that have not yet been discovered but will be, one day. Unlike that, we have here a straightforward living person in touch with the other world, with the saints, with the souls of the dead who are actually the ones telling her all about the past, the present, and the future. She is no doubt a religious person. She probably believes in all that… How does she begin to see them – that is a question I am not able to answer quite definitely yet. She has some gift of clairvoyance, and that is beyond any doubt. But also without a doubt this gift of clairvoyance is constantly adapted depending on what she is able to learn/derive from the people themselves…I think we really need to do sociological research here. Our sociologists should go there and should examine the people going to her, so we might see… They do expect to learn something from her…People are going there to learn something about their deceased ones; they want them to exist in the other world. People are going to her to find something out about the illnesses for which the doctors have no cure yet. So, she is performing a social function. The question now is if this function is beneficial or harmful? To what an extent her function is fulfilling the emotional needs of, unfortunately, a large part of the population, including of people with communist convictions (let us not argue about that). To what an extent… this social phenomenon, indeed, is of use or of harm to our society (and to draw the proper conclusions thereafter). If this film is shown as it is now, I am convinced that a big part of the audience, even if we provide the commentary, will totally self-convince that she has guessed things about them.

Translated from the Bulgarian by  Luchezar Boyadjiev
    
Dessislava Dimova is a wirter and curator based in Brussels. Recently curated projects include
Objects moving minds in space (conversations series), viennafair, 2015, Politics without Poetics (artist talks), NICC, Brussels, 2014-2015, Ryan McGuinley, MUSIZ, Sofia, 2014, The Dark Side of the Night, Anniversary program of the Night of the Museums, Plovdiv, 2014.

Dimova's novel The Portrait of the Artist as a Young Man was published in Bulgarian in 2009 (Razvitie, Sofia). She is the author of The Match of the Last Century (co-written with Pierre Bismuth), a radio play, The Transmitter Show (Performa: New York, 2013) and The Silence of the Cosmos (Night of the Museums: Plovdiv, 2014).

Dimova is a founding member of the Art Affairs and Documents Foundation, Sofia and founding editor of blistermagazine.com